KGbendruomene-logotipas
Apie bendruomenę

Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė – tai tarptautinė krikščionių katalikų bendruomenė, kurios nariai yra tikintieji vyrai ir moterys, brandaus amžiaus žmonės ir jaunimas iš visų socialinių sluoksnių, visi, kurie trokšta artimiau sekti Jėzų Kristų ir su Juo bendradarbiaujant kurti Dievo Karalystę.

Skaityti daugiau

Pasaulinė bendruomenė

Pasaulinė Krikščioniškojo Gyvenimo Bendruomenė (CLC – Christian Life Community ) – tai tarptautinė krikščionių asociacija: vyrų ir moterų, jaunimo ir suaugusiųjų, visų socialinių sluoksnių, kurie nori glaudžiau sekti Jėzumi Kristumi ir dirbti su juo dėl karalystės kūrimo.

Skaityti daugiau

Dienos malda

Pirmadienis 12 d. Išėjimo valanda Šiuo Velykų laiku prisiminkime valandą, kurią Jėzus atėjo, tą metą, kuris Jam leido pereiti mirtį ir nueiti pas Tėvą. Kalbėdamas apie savo išėjimą, Jėzus neatrodo sutrikęs. Jis jaučia kylantį savo draugų nerimą ir juos kviečia į ramybę: „Tegu neišsigąsta jūsų širdys“. Ar mes patys turime priežasčių nerimauti? Tai atiduosiu Viešpačiui ir klausysiuosi šio žodžio, jį ištardamas garsiai. Tai Prisikėlimo ženklas.

Skaityti daugiau

Ugdymas

KG bendruomenės ugdymas - tai procesas, padedantis kuo labiau sekti Kristumi įvairiomis aplinkybėmis, įtraukiant dar neatskleistus bei vis gilesnius mūsų asmenybės aspektus.

Skaityti daugiau