KGbendruomene-logotipas

Apie mus

Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės struktūra      

Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė – tai tarptautinė krikščionių katalikų bendruomenė, kurios nariai yra tikintieji vyrai ir moterys, brandaus amžiaus žmonės ir jaunimas iš visų socialinių sluoksnių, visi, kurie trokšta artimiau sekti Jėzų Kristų ir su Juo bendradarbiaujant kurti Dievo Karalystę.

Tarptautinę bendruomenę sudaro atskirų valstybių bendruomenės, kurias savo ruožtu sudaro daugybė mažų, 4–12 žmonių grupelių, turinčių šį bendrą tikslą. Paprastai į tokią bendruomenę susiburia žmonės, atlikę šv. Ignaco Lojolos Dvasines pratybas.

Į krikščioniškojo gyvenimo bendruomenę susiburia žmonės, trokštantys pagilinti savo dvasinį gyvenimą,  bei suvokiantys, kad Viešpats juos kviečia ne vien artimai asmeniškai bendrauti, bet ir dalyvauti Jo misijoje. Jie trokšta atsiliepti į šį kvietimą ir Jo Dvasia perkeisti savo gyvenimus.

Artėjantys renginiai

Šiuo metu nėra jokių artėjančių renginių.

Mes facebooke