KGbendruomene-logotipas

Bendradarbiavimas su jėzuitais

Kaip keliaujančios Dievo tautos nariai, esam pašaukti kartu su Kristumi kurti Dievo Karalystę žemėje.

Kaip bendruomenė, esam pašaukti tai daryti kartu su broliais ir sesėmis Kristuje.

„Meile ir malda mes išlaikome bendrystę su visais vyrais ir moterimis, priklausančiais mūsų dvasinei tradicijai, kurie per Bažnyčią tapo mūsų draugais bei tarpininkais, padedančiais mums įvykdyti savo misiją.“ (BP3)

„Šventosios Dvasios įkvėpta bendruomenės istorija yra neatskiriama nuo jos apaštalinės partnerystės su Jėzaus Draugija (…), kad būtų tarnaujama vis didesnei Dievo garbei. Laikui bėgant, Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės ir Jėzaus Draugijos bendradarbiavimas didėja.“ (Mūsų Charizma)

Mūsų bendradarbiavimas, kaip ir gyvenimas, vyksta įvairiose srityse: tai ir tėvų jėzuitų, scholastikų bei jėzuitų naujokų dalyvavimas bendruomenės renginiuose, abipusė pagalba einant pas ligonius ar vedant seminarus šeimoms. Stengiamės atsiliepti ten, kur esame tuo metu kviečiami.

Kaip didelę dovaną ir pagalbą Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė turi jėzuitų provincijolo skiriamą Bažnyčios asistentą, kuris padeda jai bręsti dvasiškai.

Vietinių bendruomenių dvasiniai palydėtojai dažnai yra tėvai jėzuitai. Istoriškai tai tęsiasi dar nuo to laiko, kai Marijos sodalicijų dvasiniai vadovai buvo Jėzaus Draugijos nariai. Vienas iš jų buvo Šv. Andriejus Bobola, kuris, prieš įstodamas į Jėzaus Draugiją, pats buvo Marijos kongregacijos narys, taigi džiaugiamės, savo gretose turėdami Šventąjį.

Mūsų bendrystė- didelė abipusė dvasinė parama, skleidžiant ignacišką dvasingumą. „Ypatingu mūsų dvasingumo šaltiniu bei jam būdinga priemone mes laikome Šv. Ignaco Dvasines pratybas.“ (BP5) Kartą Šv. Ignaco draugas Džeromas Nadalas , paklaustas apie tai, kam skiriamos Dvasinės pratybos, atsakė: „katalikams, protestantams ir pagonims.“ Dabar vis daugiau žmonių atranda Dvasines pratybas kaip priemonę, padedančią rasti Dievo valią jų gyvenimuose. Nemažai mūsų bendruomenės narių dalyvauja, vedant Dvasines pratybas kasdienybėje ar palydėdami atliekančius tylos rekolekcijas asmeniškai.

Bendrystė su tėvais jėzuitais- tai Dievo mums dovanota sritis, kur galime vieni kitus stiprinti savo pašaukime dvasiškai, abi puses praturtinanti ir nešanti vaisių.

Artėjantys renginiai

Šiuo metu nėra jokių artėjančių renginių.

Mes facebooke