KGbendruomene-logotipas

Bendruomenė Europoje

Kas yra eurolink’as, kokia šios misijos esmė, kaip gyvename su šia dovana ir malone – šie klausimai buvo esminiai eurolink’ų susitikime, vykusiame š.m. lapkričio 4-7 dienomis Vengrijoje.

Nėra visai lengva rasti žodžio “eurolink” lietuvišką gražų ir skambų atitikmenį. “Link” anglų kalboje reiškia ryšį, sąsają, taigi eina kalba apie žmones, kurie yra atsakingi už ryšius tarp nacionalinės bendruomenės ir Europos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės, nuolat kontaktuoja tiek su savo šalies KG taryba, tiek su Europos taryba (Euroteam). Tai nėra tiesiog darbas ar kažkokia administracinė užduotis. Į šią misiją kiekvienos šalies bendruomenė siunčia po vieną žmogų, kuris tam tikrą laiką dalyvauja europiniuose “eurolink’ų” susitikimuose, vysktančiuose kas 2 metai, nuolat palaiko ryšius. Taigi, šis susitikimas buvo man pirmasis, vykdant šį mūsų KG bendruomenės Lietuvoje tarybos siuntimą… Dėkoju Dievui už jį.

Susitikti atvyko KG benruomenių Europos taryba (ją sudaro 5 žmonės) ir atstovai iš 17 Europos šalių, kuriose yra KG bendruomenės (Austrija, Prancūzija, Malta, Liuksemburgas, Belgija, Rumunija, Lietuva, Latvija, Slovakija, Vengrija, Lenkija, Airija, Anglija, Italija, Vokietija, Kroatija, Šveicarija), savo atstovų neatsiuntė 3 šalys: Portugalija, Ispanija, Slovėnija. Kadangi Europos bendruomenė yra pasaulinės bendruomenės dalis, susitikime dalyvavo ir t. Luke SJ – pasaulinės bendruomenės ekleziastinis asistentas, pasaulinės bendruomenes tarybos atstovai: Luisa Montanez ir Chris Micallef.

Susitikimo metu dar ir dar kartą buvo gilinamasi į eurolink‘o misijos esmę, jo funkcijas, galimybes tobulinti ryšius tarp bendruomenių. Esminė žinia, kurią parsivežiau, ką tikrai patyriau, išgyvenau yra ta, jog mes visi, gyvenantys ignacišku dvasingumu, esame viena didelė šeima, pašaukti būti atsakingi vienas už kitą ir skleisti Gerąją Naujieną kitiems – tiek savo grupelėje, tiek regione, tiek šalyje, tiek tarp šalių ir ne tik KG bendruomenės ribose, bet ir visiems žmonėms. Jei esi savo mažutės grupelės narys, reiškia jau esi ir pasaulinės bendruomenės narys, ką nėra taip visai paprasta suvokti.

Eurolink‘as kontaktuoja su Europos taryba, padėdamas jai įgyvendinti šias esmines funkcijas, kurios pirmąkart buvo apibrėžtos 1999m.:

- atliepti tiek kiekvienos nacionalinės, tiek ir pasaulinės bendruomenės interesams, skatinti solidarumo ir bendruomeniškumo dvasią.

- dalintis informacija, apie tai, kas vyksta kiekvienoje nacionalinėje bendruomenėje ir europiniame lygmeny. Ši informacija skleidžiama tiek laikraštuke „Newsletter“, tiek internetiniame tinklapyje: www.clc.europe.org.

- padėti nacionalinių bendruomenių nariams, norintiems dalyvauti susitikimuose, kursuose, vykstančiuose kitose šalyse.

Kaip kiekvienas suvokiame šias funkcijas, įvairius jų pasireiškimo aspektus, kaip jos atliepia mūsų nacionalinių bendruomenių poreikiams, apmąstėme pirmiausiai asmeniškai, po to aptarėme mažose grupelėse, dalinomės ir diskutavome visi bendrai.

Susitikimo metu patyriau daug džiaugsmo, kad tikrai esame labai artimi ir panašūs, nors ir skirtingi, visus mus jungė noras priimti, atsiverti, dalintis… Pristatydami savo nacionalines bendruomenes, buvome atviri ir opiems klausimams, bendruomenių poreikiams, o klausydamiesi kitų, siekėme pamatyti, kur galėtume padėti, iš ko pasimokyti, prie kokios bendros misijos prisijungti. Kartu meldėmės, įsiklausėme kaip be galo panašiai ir kartu skirtingai skamba malda „Tėve mūsų“ mūsų kalbomis, giedojome, dalinomės duona, mokėmės vengriškų tautinių šokių. Grįžau geriau pajutusi ir suvokusi eurolink‘o misją, suprasdama, jog gal ne visuomet bus lengva ją įgyvendinti kasdienybėje, bet būdama visai tikra, jog Dievas to nori…

Noriu padrąsinti visus mūsų bendruomenės narius būti atvirais bendravime su draugais Viešpatyje, nes kiekvienoje šalyje, kur yra Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė, esame laukiami tiek bendrose misijose ar renginiuose, apie kuriuos nuolat keisimės informacija, tiek ir asmeniškų kelionių ar atostogų metu galime susitikti, padėti vieni kitems.

Loreta Dieliautienė

Informacijos apie EuroLink galime rasti adresu:
www.clc-europe.org

Artėjantys renginiai

Šiuo metu nėra jokių artėjančių renginių.

Mes facebooke