KGbendruomene-logotipas

Maldos intencijos

2018 Viešpaties metais

Apr 1 8 „Aš esu Alfa ir Omega“, – sako Viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, Visagalis.

Prašome:

Šventosios Dvasios įkvėpimo mūsų Gyvajam Rožiniui;

Palaiminimo šeimyniniuose santykiuose;

Šventosios Dvasios išminties, Dievo globos, M. Marijos užtarimo paaugliams;

Kad bendruomenės taryba tinkamai tarnautų bendruomenei atliepdama į jos  poreikius  bei   stengdamasi išgirsti kur link bendruomenę veda Dievas;

Tvirtumo malonės bendruomenės žmonėms atliekantiems įvairias tarnystes;

Dvasios įžvalgų bendruomenės grupelių palydėtojams;

Atsivertimo malonės bendruomenės nariams, jų artimiesiems, Lietuvos žmonėms;

Šventosios Dvasios šviesos, pažinimo malonės ieškantiems Dievo;

Švč. Mergelės Marijos užtarimo ir globos santuokai, šeimai, vaikų ir tėvų teisėms, stiprinimo šventaisiais sakramentais;

Dievo pagalbos, kad bet kokie Lietuvoje vykstantys renginiai nebūtų nukreipti prieš   tikėjimą. O jei vis tik tokie vyksta, melstis už ten dalyvaujančius žmones, kad Viešpats gelbėtų jų sielas, neleistų joms pražūti;

M. Marijos globos visoms besilaukiančioms mamoms ir jų vaikeliams;

Sutarimo malonės bendruomenės narių šeimose;

Tikėjimo tvirtumo ir sveikatos malonių Popiežiui emeritui Benediktui XVI-ąjam;

Dievo palaimos popiežiui Pranciškui;

   
Meldžiamės:

Popiežiaus Pranciškaus intencijomis;

Už Bažnyčią, prašant jai ištikimų tarnų, kad visi ją mylėtume;

Už Lietuvos jaunimo pašaukimus į kunigystę, vienuolynus, Jėzaus Draugiją, į nuolatinius diakonus, būti geromis mamomis ir tėčiais;

Už bedarbius, kad jie rastų darbo, už socialinėje aplinkoje nepritampančius žmones;

Kad žmonės širdžiai mielu savo rankų darbu pelnytų orų gyvenimą;

Kad niekuomet neužmirštume Dievo Žodžio, kuris yra gyvas, idant įžengtų į mūsų širdis, kad Viešpats niekuomet neužmirštų Dievo tautos, kuri prašo sotaus maisto;

Už visus Krikščionis, kad jie įtikėtų, jog Kristus yra Gyvasis Dievas ir išgelbėjo žmones iš nuodėmės;

Už Lietuvos šeimas, kad jos vis tvirtėtų Viešpatyje;

Už vyskupus, kunigus, atsimenant ir t. jėzuitus, klierikus, kunigų seminarijas;

Už Jėzaus draugijos naujokus, scholastikus, bei visus vyrus, galvojančius apie pašvęstąjį gyvenimą, Šventosios Dvasios vedimo, šviesos ir dovanų, apsaugos nuo puolimų, M. Marijos užtarimo;

Už vyrų tikėjimą, atsivertimą, jų atėjimą į Bažnyčią;

Už turinčius priklausomybių, kad greičiau iš jų išsivaduotų;

Už žmones, neturinčius pastogės ir pragyvenimo šaltinio, nesugebančius integruotis į visuomenę ir už tuos, kurie tarnauja vargšams;

Už krikščionių vienybę;

Už dvasinį Lietuvos atgimimą;

Už kūdikėlius, ypač sergančius, kad jie stiprėtų ir augtų Dievo globojami;

Už bendruomenės renginius, grupelių susitikimus, kad Dievas mus stiprintų;

Už tuos bendruomeniškius, kurie pradėjo pasirengimo įsipareigoti (laikinai ar nuolat) LKG bendruomenėje kelionę;
Už bendruomenę, kad mus Viešpats vienytų ir augintų kaip apaštalinį kūną;
Už sergančius bendruomenės narius prašant jiems dvasinės ir fizinės sveikatos malonių;
Už sergančius bendruomenės narių artimuosius, prašant dvasinės ir fizinės sveikatos;

Už ligonių sielos ir kūno sveikatą, kad Dievas teiktų malonę ir stiprybę, už juos gydančius medikus, ir artimuosius;

Už mirusiuosius, ypač tuos, už kuriuos nesimeldžia artimieji, prašydami gailestingumo ir šviesos, kad Viešpats būtų maloningas jų sieloms; už skaistyklos vėles;

Kad visuomet būtume Dievo malonėje;

Už taiką savo širdyje ir pasaulyje;

Vieni už kitus, vieni kitų asmeninėmis intencijomis (kurie meldžiasi šį Rožinį);

Už situacijas, kurios mūsų akimis atrodo sunkios, gal kartais nepakeliamos ir neišsprendžiamos.

 

Dėkojame:

Už šeimas, kuriose augome, už tėvus ir jų perduotas vertybes;

Už perkeičiančius Gyvojo Dievo prisilietimus.

Artėjantys renginiai

Šiuo metu nėra jokių artėjančių renginių.

Mes facebooke