KGbendruomene-logotipas

Pasaulinė bendruomenė

Pasaulinė Krikščioniškojo Gyvenimo Bendruomenė (CLC – Christian Life Community )  – tai tarptautinė krikščionių asociacija: vyrų ir moterų, jaunimo ir suaugusiųjų, visų socialinių sluoksnių, kurie nori glaudžiau sekti Jėzumi Kristumi ir dirbti su juo dėl karalystės kūrimo.

Bendruomenės nariai sudaro mažas grupes, kurios yra didesnės organizuotos regioniniu ir nacionaliniu mastu bendruomenės dalis. Visos dalys sudaro vieną pasaulio bendruomenę. CLC yra visuose penkiuose žemynuose beveik šešiasdešimtyje šalių.

Bendruomenės charizma ir dvasingumas remiasi ignaciškuoju dvasingumu, kurio šaltinis yra šv. Ignaco dvasinės pratybos.

Krikščioniškojo gyvenimo  bendruomenės  gyvenimo būdas formuojamas pagal ignaciškosios kristologijos  savybes: asketiškas ir paprastas, solidarus su vargšais ir visuomenės atstumtaisiais.

Bendruomenės nariai stengiasi integruoti kontempliaciją ir veikimą visuose dalykuose gyvendami su meile ir tarnyste per Bažnyčią su dvasios įžvalga.

Bendruomenė yra išplitusi net į penkis kontinentus: Europą, Afriką, Šiaurės Ameriką, Lotynų Ameriką, Aziją ir Ramiojo vandenyno salas, bei Artimuosius Rytus. Todėl labai sunku apibrėžti tikslų narių skaičių, nes jis nuolat didėja. Šiuo metu Bendruomenė įsikūrusi daugiau net 60 –tyje valstybių. Aukščiausias valdymo organas – Asamblėja, kuri vyksta kas 5 metai. Tarp Asamblėjų Organizacijai vadovauja Pasaulinės bendruomenės Vykdomasis Komitetas, sudarytas iš septynių žmonių. Paskutinėje Asamblėjoje prezidentu buvo išrinktas Mauricio Lopez iš Meksikos. Bendruomenės būstinė yra Romoje, kurioje pastoviai dirba keturi Pasaulio bendruomenės sekretoriato nariai: administruojantis sekretorius Alwin D Macalalad, sekretorius Van NGYEN THI THU, atsakinga už išteklių valdymą Edith C Macalalad ir bažnytinis vice asistentas Luke Rodrigues, S.J.

Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės istorija prasidėjo daugiau nei prieš 450 metų. Jos įkūrimo pradžia laikomi 1563 mietai, kai buvo įsteigta Marijos kongregacija. 1578 Jėzaus draugijos generolas Claudio Aquaviva patvirtino bendrąsias taisykles tiems, kurie norėtų dalyvauti kongregacijos gyvenime.

Norint suprasti mūsų tapatybę giliau, svarbu pasidomėti Dievo Motinos Sodalicijomis, kurios tiesė kelią dabartinei KG bendruomenei. Todėl, kai 1967 metais buvo įteisintas dabartinis bendruomenės pavadinimas, tai buvo jos atgimimas ir nauja pradžia. 1968 metais popiežius Paulius VI patvirtino Pasaulio krikščioniškosios bendruomenės bendruosius principus, peržiūrėtus 1990 metais. Sukurta daug kitų dokumentų, kuriais remiasi Pasaulio bendruomenės veikla.

 

Parengta pagal  Pasaulinės KG bendruomenės interneto svetainę www.cvx-clc.net

Artėjantys renginiai

Šiuo metu nėra jokių artėjančių renginių.

Mes facebooke