KGbendruomene-logotipas
17. spalio, 2015Pasidalijimai, Straipsniai Komentarai negalimi
article-image

IMG_1418

 

Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės vasaros stovykla 2015 Pailgyje

PERŽVALGA–ĮŽVALGOS

VIETA

Nuo amžių Viešpats parengė mums šitą vietą ir laukė čia atvykstant.

Pirmosios dienos šv. Mišių pradžioje nuskambėjo t. Algimanto įžvalga, kad pušys ir visas miškas nustebęs žiūri, kas čia vyksta, ir džiaugiasi, kad galbūt pirmą kartą čia bus garbinamas jų Kūrėjas. Jie taip pat laukė šio susitikimo. Galbūt tai mūsų misijos dalis – nešti Dievo liudijimą ten, kur jo dar nebuvo?

Buvome Viešpaties mylimi ir sotinami apsčiai: saule, šiluma, oru, ežeru, mišku, uogomis…

 

VIEŠPATIES MISIJA

Kun. Vladimiras Solovej priminė Kristaus Paschą Senojo Testamento tradicijos šviesoje ir Jo „Atlikta“ ant kryžiaus.

„Kristaus Misija kviečia pirmiausia susitikimui su Asmeniu – dabar, žemiškoje tėviškėje, o galiausiai – dangiškoje Tėvynėje. Kristus trokšta būti pažintas tarp žmonių. Iš adoracijos koplytėlės Jis tyliai laimino visą stovyklos programą. Jis ištaria tyliai „labas“, kai į Ostiją pažvelgiam, Jis čia – Pailgyje – vakarais nusileisdavo iš koplyčios tarp pušų, kad galėtų kiekvienam ištarti „labanaktis“. Jis Mišiose valgydino mus savimi, laimino naujo kunigo rankomis. Jis buvo, yra ir bus, nes tokia Jo misija.“ (t. Algimantas sj)

 

MŪSŲ MISIJA

  1. Eugenijus Markovas sj pasiūlė keletą labai konkrečių misijos gairių (DP senelių namuose, vyresnio amžiaus žmonėms, daugiavaikių šeimų lankymas, veikla parapijoje ir kt.) – esame kviečiami būti budrūs, įžvalgūs ten, kur esame, gyvename – savo aplinkoje; būti kontempliatyvūs ne tik maldoje, bet ir veikloje (kokie buvome ir šioje stovykloje).

Ir kiekvienas – savu būdu. Reginutės ir Ingutės laikinasis įsipareigojimas KG bendruomenėje taip pat buvo to savu būdu išraiška. Misija savu būdu yra ir nuolatinė užtarimo malda, ir t. Eugenijaus kunigystė. Savu būdu kilo ir iš teminių grupelių: rūšiuoti, atsakingai vartoti; atnešti Dievą į verslą, į savo darbą, savo aplinką; ginti gyvybę; palydėti ligonius, skurstančius ir pasiturinčius; liudyti šeimos gyvenimą.

 

ŽENKLAI, per kuriuos Dievas bylojo apie tam tikrą nuostatą (misijai?..)

Nuolankumas. Pirmųjų šv. Mišių homilijoje t. Algimantas (kažkodėl) kalbėjo apie šv. Ignaco tris nuolankumo laipsnius (kai vengiu sunkios nuodėmės; kai priimu visą, ką Dievas duoda, einu, kur Jis veda; kai pasirinkimo situacijoje renkuosi tai, kas sunkiau).

Ignaciško dvasingumo tikslas – nešti paguodą kitam.

Saikingumas. Buvo nusiskundimų dėl maisto: galbūt ne toks, nepakankamai, vėluoja… Galbūt per tai Viešpats duoda ženklą vartoti tik „tiek, kiek“ – saikingai. Galbūt dėl to šioje stovykloje maisto likučių būsime išmetę mažiau?..

Užsidėti Jėzaus akinius (pasak t. Eugenijaus, labai daug priklauso nuo to, kaip pradedu dieną).

Dėkoti. Stovykloje pirmą kartą darėme votus – senoji dėkojimo tradicija atgimsta?..

Šlovinti. Pirmą kartą kartu šokome liturginius šokius.

Įsipareigoti.

Būti tiesoje. Įžvelgti, įvertinti, kur trūko tiesos, teisingumo. Išdrįsti įvardyti – Jėzaus būdu.

Centre – Jėzus. Paskutiniąsias šv. Mišias šventėme ant altoriaus turėdami Švč. Sakramentą, žvelgdami į Jį, laukdami duonos laužymo ir padauginimo, klausdami: „Ar kelias, kuriuo pas Jį einu, Jam patinka?“

 

VAISIAI

Ašaros – Meilė, kurios Dievas nori iš visų.

Nepatogumai išlieka, bet daug ir paguodos.

Daug laimingų žmonių – Dievo karalystė (kaip kitados giedojome stovykloje Anykščiuose).

Daug šeimų ir net su keliomis kartomis: tėvai, vaikai, anūkai.

Daug mažylių ir kūdikių – viltis, sėjimas.

Bendruomenės kelio etapas – įsišaknijimas Kristuje mažais ženklais ir misijos ieškojimu, troškimu.

IMG_1505

IMG_1650

IMG_1640

IMG_1500